Фирма БУЛСАР ООД е специализирана е в производството на висококачествени ковчези от различни дървесни видове – бор, дъб, липа и смърч. Изделията на фирмата са предназначени както за износ, така и за вътрешния пазар.

Всички ковчезите на БУЛСАР ООД са произведени от подбрани и разнообразни дървесни видове, като се използуват се висококачествени, екологично чисти лепила и материали.
Във фабриката работи квалифициран персонал, а производствените цехове са оборудвани с модерни машини и съоръжения. Всичко това е гаранция за прецизното и в срок изпълнение на зададените поръчки.

 с.Маноле

тел.:+359 3122 2131
 факс.:+359 3122 2151

E-Mail
bulsar@abv.bg