ТА Есхатон – Стражица, Елена, В.Търново, Първомайци

Денонощен телефон:089 580 0812

 

ТА ГРАНИТ ПОЛСКИ ТРЪНБЕШ

Денонощен телефон:088 449 5115

 

гр.Полски Тръмбеш, ул.Васил Априлов 5