Погребална агенция “Перун-И” предлага следните услуги:

Административна помощ за изготвяне на смъртен акт.
Уреждане на погребения
Изготвяне и печат на некролози
Транспорт
Пълен погребален инвентар
Широка гама от ритуални продукти, венци и др.

с.Лехчево, общ.Бойчиновци

ул. “Братя Миладинови” №13

тел.:089 744 4492